Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2015

Amb l’objectiu principal de quantificar el coneixement i els hàbits de consum d’aliments ecològics dels consumidors catalans i mesurar-ne l’evolució, s’ha realitzat la cinquena onada del Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics, enquesta inclosa dins del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2015 – 2020, que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, ha realitzat en conveni amb el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya.

L’estudi, igual que en els anys precedents, s’ha portat a terme en dues fases: en primer lloc, s’han realitzat 1.200 entrevistes a població general resident a Catalunya. En una segona fase, s’han completat 400 entrevistes a compradors exclusius de la llar amb la finalitat de tenir mostra suficient d’aquest target i extreure’n resultats concloents. Els resultats s’han ponderat segons el sexe, l’edat i la distribució provincial de la població de Catalunya.

Baròmetre 2015 (versió completa)