Smart Rural Lab

A Smart Rural Lab SL treballem pel desenvolupament de solucions que relacionin la interconnexió sostenible de l’aigua, l’energia i els aliments. Fomentem la formació i investigació en tecnologies eficients i processos Agro Bio Alimentaris mitjançant la identificació, gestió i comercialització d’aliments i tecnologies sostenibles.
Busquem innovació en l’eficiència dels recursos i en l’agricultura de precisió, així com en l’elaboració i conservació dels aliments. A més, implentem una tecnologia avançada i respectuosa en el món rural per donar valor afegit a tots aquests recursos naturals, culturals i paisatgístics que ens envolten.